دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • پژوهش
 • خدمات الکترونیک
 • اساتید
 • دانشجویان
 • معرفی افراد

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

برگزاری ششمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش سال ۹۶

ششمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ در دفتر ریاست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه واقع در طبقه پنجم ساختمان ستاد مرکزی با حضور جناب آقای  دکتر سیدکاظم ملکوتی معاون محترم پژوهشی و مدیران و اعضاء محترم کمیته اخلاق این حوزه برگزار گردید. ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶

برگزاری مراسم بزرگداشت روز پژوهش و تجلیل از پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی برتر

مراسم جشن روز پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه روز دوشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۶ با حضور دکتر ناصری پور رییس دانشگاه، معاونین، اعضاء  هیئت علمی ،دانشجویان و کارکنان برگزار گردید. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران به سهم ناچیز اعتبارات پژوهشی در بودجه سالانه کشور اشاره کرد و گفت: از این مقدار هم یک سوم بودجه پژوهشی به دانشگاه های علوم پزشکی می رسد، ایشان اعلام ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶

برگزاری هفتمین جلسه HSR در سال ۹۶

هفتمین جلسه HSR در تاریخ ۹۶/۰۹/۱۳ با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر کاظم  ملکوتی، و دیگر اعضای شورا برگزار گردید. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶

برگزاری پنجمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش سال ۹۶

جلسه کمیته اخلاق در پژوهش یکشنبه مورخ ۱۲/۰۹/۹۶ در دفترمعاونت تحقیقات و فناوری  دانشگاه  با حضور جناب آقای  دکتر سیدکاظم ملکوتی معاون محترم پژوهشی و مدیران و اعضاء محترم کمیته اخلاق این حوزه برگزار گردید. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶

برگزاری سومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه در سال ۹۶

جلسه شورای پژوهشی دانشگاه با حضورمعاون تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر کاظم ملکوتی ، مدیر امور پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر مرتضی ناصربخت و معاونین پژوهشی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی  در سالن کتابخانه مرکزی  طبقه ۸  در تاریخ ۹۶/۰۹/۰۷ برگزار گردید . ..

ادامه...

امور پژوهش مجموعه ای هدفمند از مولفه های مرتبط و به هم پیوسته ای می باشد که بطور هماهنگ برای توسعه پژوهش و فناوری برای تامین نیازهای دانشگاه و کشور، در سطح ملی و بین المللی فعالیت می نماید. پیشرفت شگرف کمی و کیفی پژوهش در دانشگاه و اهمیت تصمیم گیری مبتنی بر تحقیق که در اولویت امور مراکز علمی و پژوهشی قرارگرفته است، روز بروز نیاز به مدیریت و اداره تحقیق منسجم، هدفمند و تخصصی تر را طلب می کند . در این راستا ماموریت امور تحقیقات و فناوری دانشگاه در بستر سازی برای تولید و نشر علم   ، ظهور خلاقیت ها ، کشفیات ، ابداع و نوآوری و توامند سازی  تعریف گردیده است.

اهداف و وظایف مدیریت تحقیقات و فناوری منطبق بر برنامه استراتژیک معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

توسعه پژوهش از طریق آشناکردن اعضای هیئت علمی دانشگاه با روش های اصولی و صحیح تحقیق و تشویق آنان در بکارگیری این روش ها

تدوین برنامه پژوهشی دانشگاه و تعیین اولویت های تحقیقاتی در قالب برنامه های کوتاه و بلند مدت

ارزیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه در راستای ضوابط وزارت متبوع

بررسی و ارزیابی طرح های پژوهشی پیشنهادی اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان

مشاوره و راهنمایی اعضای هیئت علمی، دستیاران، دانشجویان و پژوهشگران جهت طراحی پروژه های پژوهشی

بهینه سازی نظام  منابع مالی در عرصه تحقیقات

جهت دهی تحقیقات در راستای تولید علم، ارتباط با صنعت و پاسخگویی به نیاز جامعه براساس اولویت های پژوهشی دانشگاه

برگزاری و تقویت شورای پژوهشی به منظورسیاست گذاری در عرصه تحقیقات

برگزاری و تقویت شورای اچ اس آربمنظور سیاست گذاری در عرصه تحقیقات

 ارتقاء سطح علمی و مهارتی کارکنان بخش پژوهش 

بستر سازی مناسب جهت افزایش طرح های چند مرکزی داخلی و خارجی

فرآیند تصویب طرح های تحقیقاتی واچ اس آر

ارتباط با مجریان از ابتدای ارسال طرح به معاونت پژوهشی دانشگاه تا پایان فرایند از طریق سامانه پژوهشیار

صدورگواهی ناظر،داور،مجری وهمکاران طرح های تحقیقاتی

برگزاری کمیته تخصصی اخلاق

برگزاری کمیته فرعی اخلاق

بررسی طرحهای پژوهشی پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای درکمیته اخلاق در پژوهش

برگزاری جشن هفته پژوهش و معرفی و قدردانی از پژوهشگران و کارکنان برتر حوزه معاونت پژوهشی

ارایه آمار و اطلاعات لازم به سازمانهای ذیربط

تهیه کارنامه پژوهشی جهت ارزشیابی سالانه دانشگاه 

ارتباط با معاونت پژوهشی وزارت متبوع جهت اعمال سیاستهای تحقیقاتی کشور در دانشگاه

معرفی محققین و پژوهشگران سایر دانشگاهها، سازمانها و ... به مراکز تحت پوشش دانشگاه جهت انجام طرحهای تحقیقاتی

بررسی فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی، محققین و کارکنان و ارائه گواهی در صورت تایید

عقد تفاهم نامه با مراکز خارج دانشگاهی جهت بررسی اخلاقی پایان نامه ها و طرحهای پژوهشی ارسالی آنها

رئوس وظایف کارشناسان حوزه مدیریت امور پژوهشی

کارشناسی و ارزیابی طرح های پژوهشی

کارشناسی فعالیتهای اجرایی و اداری حوزه مدیریت پژوهشی

کارشناسی و نظارت اخلاق در علوم پزشکی طرح های پژوهش

شماره تماس ساب ادمین مراکز تحقیقاتی

شماره تماس ساب ادمین دانشکده ها

شماره تماس ساب ادمین معاونتها HSR

شماره تماس مدیران پایان نامه 


 

آدرس : بزرگراه همت بین چمران وشیخ فضل الله دانشگاه علوم پزشکی ایران ستادمرکزی طبقه پنجم


پست الکترونیکی research@iums.ac.ir:

تلفن  : ۸۶۷۰۲۵۰۳ – ۸۶۷۰۲۵۱۴- ۸۶۷۰۲۵۵۵- ۸۶۷۰۲۵۴۳- ۸۶۷۰۲۵۴۲ – ۸۶۷۰۲۵۴۴- ۸۶۷۰۲۵۱۳

دورنگار : ۸۸۶۲۲۷۰۳


کد پستی: ۱۴۴۹۶۱۴۵۳۵
صندوق پستی: ۱۴۶۶۵-۳۵۴

 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم