آخرین اخبار
آرشیو
تصویب بیش از 60 طرح و 15 گرنت پژوهشی در جلسه شورا
1403/03/08
تصویب بیش از 60 طرح و 15 گرنت پژوهشی در جلسه شورا
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه؛ جلسه رنک شورای پژوهشی دانشگاه ایران روز سه شنبه اول خرداد 1403 با حضور آقایان دکتر فلک سرپرست تحقیقات و فناوری، دکتر شتی مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات، خانم کردلو معاون توسعه و ارزیابی تحقیقات و معاونین پژوهشی مراکز تحقیقاتی و دانشکده‌ها بصورت حضوری در طبقه هشتم کتابخانه مرکزی برگزار شد.
برگزاری جلسه شورای پژوهشی رنک سوم سال 1402
1402/09/25
برگزاری جلسه شورای پژوهشی رنک سوم سال 1402
جلسه شورای پژوهشی رنک سوم روز سه شنبه مورخ 1402/09/21 با حضور آقای دکتر فلک سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری، دکتر شتی مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات، خانم کردلو معاون توسعه و ارزیابی تحقیقات، معاونین پژوهشی مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها و کارشناسان پژوهشی بصورت حضوری در طبقه هشتم کتابخانه مرکزی برگزار گردید.
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
مراکز تحقیقاتی دانشگاه
دفتر اختراعات، نوآوری ها و مالکیت فکری
Template settings